واحد پژوهش شرکت صنعت گستران عارف
فرآیند پژوهش در شرکت صنعت گستران عارف با توجه به نياز روزافزون بنگاه هاي اقتصادي كشور به تحليل هاي كارشناسي، بخش پژوهش شركت يكي از بخشهاي اصلي است كه همزمان با شكل گيري این مجموعه فعاليت خود را آغاز نموده است و از جمله زمينه هاي اصلي فعاليت شركت مي باشد. عمده فعالیتهای صورت گرفته در واحد پژوهش شامل 5 حوزه به شرح زیر می باشد.
  • ارزيابي فنی و بازرگانی طرح ها
  • بررسی وضعیت موجود و مطابقت بااستانداردها
  • مطالعات بازار
  • برنامه ريزي
  • طراحي سيستم های موجود
((خواستن آفریدن است)) در شرکت صنعت گستران عارف این یک شعار نیست، باور تک تک پرسنل است.
تکیه بر اصل پژوهش و تحقیق برخواسته از این باور عمیق، استقبال از ایده های نو و استفاده از اساتید برتر دانشگاهی در جایگاه مشاوره، شرکت صنعت گستران عارف را مفتخر به ارائه بهترین محصولات و راه حلها با توجه به نیازمندیها، توانمندیها و محدودیتهای موجود نموده است.
یکی از مهمترین دستاوردهای این واحد سیستم تاکسی الکترونیکی می باشد که تمام مراحل آن از ایده تا محصولات نهایی توسط متخصصین توانمند این واحد به انجام رسیده است.
© 2008-2010, Aref Industry Extenders Co, Ltd.